Tło Bieszczady

Ustrzyki Dolne

Przejdź na mapę

Przez miasto przebiega europejski dział wodny z rzeką Strwiąż, która należy do zlewiska Morza Czarnego. Od północy i wschodu otacza miasto pasmo Gór Słonnych z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody. W pobliżu istnieją znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej z wyznakowanymi szlakami turystycznymi. Teren nadaje się także do uprawiania turystyki konnej, a położony niedaleko Zalew Soliński, do którego ma dostęp ustrzycka gmina stwarza wyśmienite warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Mimo wojen, które spowodowały duże zniszczenia, na terenie miasta zachowało się wiele interesujących obiektów zabytkowych. Unikatowym zabytkiem XVIII-wiecznym jest Sanktuarium Maryjne w Jasieniu, w którym przechowywano cudowny obraz Matki Boskiej Bieszczadzkiej. Zabytkowy charakter ma eklektyczny kościół rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Królowej Polski, w którym znajduje się cenna ikona przywieziona z Bełza. Materialnymi śladami wpływu kultury Wschodu są m.in.: XVIII - wieczna drewniana cerkiew w Ustjanowej, użytkowana przez osoby wyznania grekokatolickiego, murowana cerkiew w centrum miasta z 1874 r., dawna cerkiew (obecnie kościół filialny) w Strwiążku z 1831 r. cmentarz grekokatolicki (obecnie część cmentarza komunalnego), piękna XVIII - wieczna cerkiew w stylu bojkowskim w Równi. Świadectwem wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej jest synagoga zbudowana ok 1800 r. (obecnie biblioteka) oraz kirkut. Miasto jest siedzibą Ośrodka Naukowo - Dydaktycznego Bieszczadzkiego Parku Narodowego ze wzorowo urządzonym Bieszczadzkim Muzeum Przyrodniczym. Bogactwem tego rejonu jest unikatowa historia tych ziem z zachowaną bogatą architekturą sakralna i innymi zabytkami.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0