Tło Bieszczady

Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Przejdź na mapę

Park Krajobrazowy Doliny Sanu o powierzchni 28 718 ha, ma na celu ochronę malowniczej dolinę Sanu od źródeł rzeki po Jezioro Solińskie. Stanowi od północnego-wschodu naturalną otulinę dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Bogactwo przyrodnicze parku charakteryzuje się dużym zalesieniem, wynosi około 80 %. W parku dominuje piętro regla dolnego z uwagi na to, iż większość terenu leży powyżej 500 m. n.p.m.

Na obszarze Parku znajdują się dwa rezerwaty: torfowiskowy „Zakole”, ,,Krywe” , oraz „Hulskie”.

W parku najliczniej występuje reglowa buczyna karpacka. Połowa lasów to drzewostany w wieku 100 lat, a nawet starsze. Na terenach Parku występują także dwa rzadkie gatunki dużych ssaków - żubr i niedźwiedź.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0