Tło Bieszczady

Miasto bieszczadzkie ulokowane nad Sanem na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. Tereny Leska były zasiedlone już w czasach prehistorycznych oraz w okresie wpływów rzymskich. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne datowane z okresu IV w. p.n.e. do IV w. n.e., a także późniejsze średniowieczne odkrycia. Osada na tych terenach powstała prawdopodobnie w XIV wieku, pierwsza pisana wzmianka o niej pochodzi z 1436 roku. Pierwszym wójtem był tutaj Filip, mieszczanin sanocki, a następnie Jan Kmita. Po śmierci Piotra Kmity, w 1553 roku miasto było w posiadaniu jego żony Barbary Kmity z Herburtów, a w 1580 roku przeszło na rodzinę Stadnickich, na Stanisława Stadnickiego.

W czasie II Wojny Światowej pod Leskiem toczono walki obronne z nacierającymi wojskami hitlerowskimi, pod pieczą 3 Brygady Górskiej dowodzonej przez płk. Jana Kotowicza wchodzącej w skład grupy operacyjnej gen. bryg. Kazimierza Orlika-Łukoskiego. Po wojnie powstała odrębna gmina miejska, a także siedziba gmin wiejskich: Lesko, Hoczew, Wola Michowa i Wołkowyja.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0