Tło Bieszczady

Nazwa miejscowości pochodzi z języka wołoskiego, zapewne od imienia zasadźcy (por. rum. Giurgiu - "Jerzy") 19 grudnia 1480 r. trzej bracia Balowie: dokonali podziału dóbr po zmarłym ojcu Janie Balu. Starszym braciom Matiaszowi i ks. Piotrowi zapisano wsie: Dziurdziów, Hoczew, Terpiczów (Bachlawę).

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0