Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła - Smolnik

Obiekty sakralne - Cerkwie

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Cerkiew należy do najstarszych i najpiękniejszych zabytków architektury sakralnej w Bieszczadach. Od 1974 r. kościół rzymskokatolicki p.w. Wniebowzięcia NMP. Jest to budowla trójdzielna o konstrukcji zrębowej, której każda z trzech części zwieńczona jest dachem namiotowym z załomem. Napis wycięty w nadprożu nad wejściem do świątyni głosi, że została wzniesiona w 1791 r. W 1939 r. Smolnik znalazł się pod okupacją sowiecką, a po wojnie w granicach ZSRR. W 1951 r. – w wyniku regulacji granic – powrócił do Polski, ale bez mieszkańców, których przesiedlono.

Po 1951 r. grunty i zabudowania wsi przekazano państwowemu gospodarstwu rolnemu. Stopniowo rozebrano całą zabudowę, oprócz świątyni, w której okresowo przechowywano siano. W 1956 r. świątynię umieszczono w wykazie zabytkowych cerkwi, a w 1969 r. – wpisano do rejestru zabytków, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie w latach 1969–1970 remontu ze środków państwowych. W ciągu wielu lat pozostawania bez opieki świątynia była niejednokrotnie dewastowana. Nowych opiekunów zyskała dopiero w 1973 r., kiedy przekazano ją parafii rzymskokatolickiej w Lutowiskach. W 1974 r. została konsekrowana na filialny kościół obrządku łacińskiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny parafii Lutowiska.

W latach 2004–2007 parafia przeprowadziła gruntowny remont świątyni, w czasie którego między innymi podniesiono i wypoziomowano podmurówkę, wymieniono gont i naprawiono elementy więźby dachowej. W 2009 r. przeprowadzono konserwację polichromii, znajdujących się we wnętrzu świątyni. Obecnie cerkiew wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Rezerwat przyrody Śnieżyca Wiosenna - Dwerniczek

Rezerwat przyrody Śnieżyca Wiosenna - Dwerniczek

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Rezerwat florystyczny, zajmujący powierzchnię 4,94 ha. Ulokowany jest na łące pomiędzy drogą z Dwerniczka do Dwernika, nieopodal Sanu. Rezerwat chroni jedno z największych bieszczadzkich stanowisk występowania...

Odległość:
2 km
Rezerwat przyrody Zakole - Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Rezerwat przyrody Zakole - Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Rezerwat typu torfowiskowego, którego przedmiotem ochrony jest zespół pierwotnej roślinności torfowiskowej. Ochrania torfowisko wysokie, na obszarze najmniej narażonym na degradację w...

Odległość:
3 km
Cmentarz żydowski (Kirkut) - Lutowiska

Cmentarz żydowski (Kirkut) - Lutowiska

Kategoria: Cmentarze

Cmentarz żydowski w Lutowiskach założono prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku, na wzniesieniu we wschodniej części Lutowisk, około 400 metrów od centrum wsi. Nekropolia służyła jako miejsce pochówku...

Odległość:
5 km
Kościół św. Michała Archanioła - Dwernik

Kościół św. Michała Archanioła - Dwernik

Kategoria: Kościoły

Niegdyś służący za cerkiew. Jest to stara, drewniana budowla z 1898 roku, która stała niegdyś w Lutowiskach. Przeniesiono ją do Dwernika w 1979 roku dla potrzeb miejscowej ludności. Wewnątrz kościoła...

Odległość:
5 km

Miejsca w pobliżu

Rezerwat przyrody Śnieżyca Wiosenna - Dwerniczek

Rezerwat przyrody Śnieżyca Wiosenna - Dwerniczek

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Rezerwat florystyczny, zajmujący powierzchnię 4,94 ha. Ulokowany jest na łące pomiędzy drogą z Dwerniczka do Dwernika, nieopodal Sanu. Rezerwat chroni jedno z największych bieszczadzkich stanowisk występowania...

Odległość:
2 km
Rezerwat przyrody Zakole - Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Rezerwat przyrody Zakole - Park Krajobrazowy Doliny Sanu

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Rezerwat typu torfowiskowego, którego przedmiotem ochrony jest zespół pierwotnej roślinności torfowiskowej. Ochrania torfowisko wysokie, na obszarze najmniej narażonym na degradację w...

Odległość:
3 km
Cmentarz żydowski (Kirkut) - Lutowiska

Cmentarz żydowski (Kirkut) - Lutowiska

Kategoria: Cmentarze

Cmentarz żydowski w Lutowiskach założono prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku, na wzniesieniu we wschodniej części Lutowisk, około 400 metrów od centrum wsi. Nekropolia służyła jako miejsce pochówku...

Odległość:
5 km
Kościół św. Michała Archanioła - Dwernik

Kościół św. Michała Archanioła - Dwernik

Kategoria: Kościoły

Niegdyś służący za cerkiew. Jest to stara, drewniana budowla z 1898 roku, która stała niegdyś w Lutowiskach. Przeniesiono ją do Dwernika w 1979 roku dla potrzeb miejscowej ludności. Wewnątrz kościoła...

Odległość:
5 km