Cerkiew św. Dymitra - Radoszyce

Obiekty sakralne - Cerkwie

Brak danych pogodowych

0.0 /5

Liczba ocen: 0

Cerkiew w Radoszycach, początkowo prawosławna, istniała od 1507 roku. Obecna świątynia została wzniesiona w 1868 roku i poświęcona w cztery lata później. W 1896 odnowione zostało jej wnętrze. W 1947 roku, w czasie wysiedlania ludności ukraińskiej, żołnierze LWP zrabowali cerkiew, wywożąc komplety strojów liturgicznych, kielichy i trzy dzwony. W 1948 budowla została zaadaptowana na kościół rzymskokatolicki, jednak nabożeństwa odbywały się w niej jedynie w ważniejsze święta. W 1961 decyzją wojewódzkiego oddziału Urzędu ds. Wyznań cerkiew została zamknięta, jednak w 1966 mieszkańcy Radoszyc samowolnie zerwali plomby z drzwi i doprowadzili do wznowienia kultu religijnego. Dopiero w 1971, po wcześniejszych szykanach ze strony władz lokalnych, parafia rzymskokatolicka w Komańczy otrzymała zezwolenie na dokonanie remontu obiektu i regularne odprawianie nabożeństw. Prace rekonstrukcyjne trwały do 1979 roku.

Budynek cerkwi jest drewniany, trójdzielny, z trzema wieżami zwieńczonymi cebulastymi hełmami. We wnętrzu zachowało się wiele elementów oryginalnego wyposażenia, w tym ikonostas i ołtarz główny oraz ołtarz boczny z ikoną patrona cerkwi, zaś na chórze - malowidło przedstawiające cerkiew oraz Łemka w trakcie zbierania zboża. Na teren cerkwi prowadzi murowana brama-dzwonnica z początku XX wieku, zwieńczona trzema hełmami o formie podobnej do kopuł cerkwi. W najbliższym otoczeniu świątyni znajdował się cmentarz, z którego pozostał jeden nagrobek z 1868. W Radoszycach znajdowała się również kaplica greckokatolicka, zniszczona po 1945.

Komentarze

Brak wyników

Miejsca w pobliżu

Izba Pamięci Kultury Łemkowskiej - Komańcza

Izba Pamięci Kultury Łemkowskiej - Komańcza

Kategoria: Muzea

Placówkę założyli państwo Daria i Stefan Boiwko w swoim gospodarstwie. Jest to prywatne Muzeum o charakterze rodzinnej kolekcji, w której zbiorach znajdują się, min.: pamiątki rodzinne...

Odległość:
4 km
Cerkiew Opieki Matki Bożej - Komańcza

Cerkiew Opieki Matki Bożej - Komańcza

Kategoria: Cerkwie

Istniejąca i czynnie działająca cerkiew prawosławna w Komańczy, będąca świątynią parafialną. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego....

Odległość:
5 km
Rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem - Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem - Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Przedmiotem ochrony rezerwatu typu krajobrazowego jest zachowanie najpiękniejszego fragmentu doliny rzeki Osławy, której zbocza porasta drzewostan jodłowo-bukowy, tworzący zbiorowisko reglowej buczyny...

Odległość:
5 km
Klasztor Nazaretanek - Komańcza

Klasztor Nazaretanek - Komańcza

Kategoria: Klasztory

Klasztor funkcjonuje od maja 1928 roku. Powstał jako Dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na terenie diecezji przemyskiej. Na początku 1927 roku w wynajętym domu zamieszkało 5...

Odległość:
6 km

Miejsca w pobliżu

Izba Pamięci Kultury Łemkowskiej - Komańcza

Izba Pamięci Kultury Łemkowskiej - Komańcza

Kategoria: Muzea

Placówkę założyli państwo Daria i Stefan Boiwko w swoim gospodarstwie. Jest to prywatne Muzeum o charakterze rodzinnej kolekcji, w której zbiorach znajdują się, min.: pamiątki rodzinne...

Odległość:
4 km
Cerkiew Opieki Matki Bożej - Komańcza

Cerkiew Opieki Matki Bożej - Komańcza

Kategoria: Cerkwie

Istniejąca i czynnie działająca cerkiew prawosławna w Komańczy, będąca świątynią parafialną. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego....

Odległość:
5 km
Rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem - Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody Przełom Osławy pod Duszatynem - Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy

Kategoria: Rezerwaty przyrody

Przedmiotem ochrony rezerwatu typu krajobrazowego jest zachowanie najpiękniejszego fragmentu doliny rzeki Osławy, której zbocza porasta drzewostan jodłowo-bukowy, tworzący zbiorowisko reglowej buczyny...

Odległość:
5 km
Klasztor Nazaretanek - Komańcza

Klasztor Nazaretanek - Komańcza

Kategoria: Klasztory

Klasztor funkcjonuje od maja 1928 roku. Powstał jako Dom Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu na terenie diecezji przemyskiej. Na początku 1927 roku w wynajętym domu zamieszkało 5...

Odległość:
6 km