Tło Bieszczady

Wieś została lokowana przez Kmitów między 1436 a 1486 na prawie wołoskim. W 1510 powstał tu jeden z pierwszych rzymskokatolickich kościołów w tych okolicach. Najazd Rakoczego w 1657 spowodował wyludnienie wsi, a następnie napływ osadników z głębi Polski.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0