Tło Bieszczady

Wieś położona jest ok. 8 km od Sanoka przy drodze wiodącej do Rzeszowa. Prawdopodobnie wieś lokowana była przez księcia Jerzego II, jako wieś służebna grodu sanockiego. Pierwsze wiadomości na temat wsi znajdują się w dokumencie wydanym przez Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 1361 roku. Król nadał wówczas Jurowce dwóm braciom ze Zboisk Piotrowi i Pawłowi protoplastom rodu Matiaszowiczów.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0